Digestive Health

GIR Akar Capsule (60 capsule)
230.00 ₹ 230.00 ₹ 230.0 INR
GIR Hadamruta Capsule (60 capsule)
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Kabjamruta capsule (60 capsule)
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Kutamruta capsule (60 capsule)
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Phalamruta capsule (60 capsule)
180.00 ₹ 180.00 ₹ 180.0 INR
GIR Sunthamruta capsule (60 capsule)
310.00 ₹ 310.00 ₹ 310.0 INR
GIR Chyawanprash 450gm
390.00 ₹ 390.00 ₹ 390.0 INR
GIR Natural Drakshavaleh 425gm
380.00 ₹ 380.00 ₹ 380.0 INR
GIR Jaggery Chyawanprash 450gm
430.00 ₹ 430.00 ₹ 430.0 INR
GIR Herbal Arjuna Tea Powder 100gm
95.00 ₹ 95.00 ₹ 95.0 INR
GIR Ananta Churna 25gm
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR Ashvegi Churna 100gm
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Gaumutra Ark 200ml
120.00 ₹ 120.00 ₹ 120.0 INR
GIR Kabjamruta Churna 100gm
200.00 ₹ 200.00 ₹ 200.0 INR
GIR Pranada Churna 100gm
350.00 ₹ 350.00 ₹ 350.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 190ml
1,750.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1750.0 INR
GIR Godhatri Ghrit 500ml
4,500.00 ₹ 4,500.00 ₹ 4500.0 INR
GIR Maha Triphala Ghrit 190ml
1,750.00 ₹ 1,750.00 ₹ 1750.0 INR
Sidha Kisan Se Natural Ragi Flour 1Kg
130.00 ₹ 130.00 ₹ 130.0 INR
Sidha Kisan Se Natural Ragi Whole 1kg
130.00 ₹ 130.00 ₹ 130.0 INR
Sidha Kisan Se Natural Honey 500g
299.00 ₹ 299.00 ₹ 299.0 INR