Kidney & Liver care

GIR Ananta Churna 25gm
70.00 ₹ 70.00 ₹ 70.0 INR
GIR 21 Aushadhiya Ark 200ml
170.00 ₹ 170.00 ₹ 170.0 INR
GIR Drakshavaleh 425gm
380.00 ₹ 380.00 ₹ 380.0 INR
GIR Mayuraka Ghrit 200ml
1,500.00 ₹ 1,500.00 ₹ 1500.0 INR
GIR Phalamruta capsule (60 capsule)
180.00 ₹ 180.00 ₹ 180.0 INR
GIR Shuddha Shilajit capsule (60 capsule)
500.00 ₹ 500.00 ₹ 500.0 INR