2019
Kapita Bronze Premuim Bowl Glossy
699.00 ₹ 699.00 ₹ 699.0 INR
Kapita Bronze Premium Wooden Bell No.4
990.00 ₹ 990.00 ₹ 990.0 INR
Kapita Bronze Premium Sweet Dish Met
425.00 ₹ 425.00 ₹ 425.0 INR
Kapita Bronze Ice Cream Bowl Kasha
1,100.00 ₹ 1,100.00 ₹ 1100.0 INR
Kapita Bronze Premium Glossy Dinner Set (4Pc)
4,750.00 ₹ 4,750.00 ₹ 4750.0 INR
Kapita Bronze Dinner Premuim Thali Met
2,925.00 ₹ 2,925.00 ₹ 2925.0 INR
Kapita Bronze Premium Glass Met
900.00 ₹ 900.00 ₹ 900.0 INR
Kapita Bronze Premium Spoon Met
315.00 ₹ 315.00 ₹ 315.0 INR
Kapita Bronze Premuim Bowl Met
625.00 ₹ 625.00 ₹ 625.0 INR
Kapita Bronze Dinner Premuim Thali Glossy
2,925.00 ₹ 2,925.00 ₹ 2925.0 INR
Kapita Bronze Premium Glass Glossy
950.00 ₹ 950.00 ₹ 950.0 INR
Kapita Bronze Premium Spoon Glossy (1 Pc.)
315.00 ₹ 315.00 ₹ 315.0 INR
Kapita Premium Bronze Sweet Dish Glossy
425.00 ₹ 425.00 ₹ 425.0 INR
Kapita Bronze Premium Body Massager Larger
1,425.00 ₹ 1,425.00 ₹ 1425.0 INR
Kapita Bronze Premium Body Massager Small
1,190.00 ₹ 1,190.00 ₹ 1190.0 INR
Kapita Bronze Premium Polish Jug
6,699.00 ₹ 6,699.00 ₹ 6699.0 INR
Kapita Bronze Premium Serving Handi Big
5,415.00 ₹ 5,415.00 ₹ 5415.0 INR
Kapita Bronze Premium Serving Handi Small
3,315.00 ₹ 3,315.00 ₹ 3315.0 INR
Kapita Bronze Premium Cuttlet Set (27Pc)
8,349.00 ₹ 8,349.00 ₹ 8349.0 INR
Kapita Bronze Premium Pooja Set Om (5Pc)
2,725.00 ₹ 2,725.00 ₹ 2725.0 INR